News image

NEWS

Morgendagens DAB Head-End

NEWS

(only in Norwegian)

Paneda DAB AS har siden sommeren 2014 kjørt et stort OFU-prosjekt (Offentlig utviklingsprosjekt) sammen med Nrk, P4 og Teracom (Sveriges største nettoperatør innen TV og Radio) med støtte i fra Innovasjon Norge. Prosjektet er nå i sluttfasen og sluttproduktet "Morgendagens DAB-headend" blir nå testet ut hos våre potensielt utvalgte kunder. Dette har vært et veldig spennende og viktig prosjekt for Paneda DAB, der datterselskapet Paneda Tech AB i Linkøping har gjort en fantastisk god jobb sammen med våre norske ingeniører. Dette nye systemet kan være løsningen for lokalradiostasjonene i Norge som ønsker å gå over fra FM til DAB-plattformen for en rimelig kostnad.

Bildet viser Adm. Geir Gjørsvik og teknisk direktør Oddvar Flølo fra et statusmøte i hos Teracom i Stockholm nylig. Teracom er en nær partner i utviklingsprosjektet til Paneda.

Published: 08.02.2016 - 12:27