News image

NEWS

PANEDA VINNER NY STORKONTRAKT

PRESSEMELDING

(Norweigian version)

PANEDA VINNER NY STORKONTRAKT FOR KRINGKASTING I TUNNELER

Selje, 18. mars 2016

I hard konkurranse har det Selje baserte teknologiselskapet Paneda vunnet anbudet fra Statens Vegvesen om levering av DAB Kringkasting i 5 fylker i Region Sør.

BAKGRUNN

FM-nettet skal etter planen slukkes i 2017, og i den forbindelse er Statens Vegvesen i gang med å oppgradere alle kringkastingsanlegg i tunneler til å sende DAB-signaler. Kommunikasjon i tunnel er en del av Vegvesenets sikkerhetsregime.

STØRST PÅ MARKEDET

I Region Sør er det 49 tunneler som skal dekkes med 23 DAB radiosentraler som dekker flere tunneler samtidig. Med den nye kontrakten dekker Paneda 100 tunneler i Norge med sitt egenutviklede kringkastingssystem, og er den største aktøren i det norske markedet. Selskapet har tidligere vunnet kontrakter for installering av radiokringkasting i noen av Norges mest trafikkerte tunneler, blant annet prestisjekontrakten for oppgradering av 27 tunneler i Oslo området. Paneda har nå storparten av tunnelene fra grensen til Sverige, rundt Oslofjorden og sørover til Rogaland.

”Dette er en fantastisk nyhet for oss, og et resultat av målrettet arbeid i et marked med hard konkurranse. Vi har samlet den beste DAB kompetansen i Europa og er godt rustet for oppgaven” sier administrerende direktør Geir Gjørsvik i Paneda-gruppen

SIKKERHET I HØYSETE

Paneda er den eneste aktøren på det norske markedet som har satset på en egenutviklet teknologi med det helt sentrale systemet for innbryting, Paneda Breakin System, på DAB og FM. Som en ekstra trygghet for trafikantene, har Paneda har også utviklet et overvåkingssystem som sikrer at kringkastingssystemet er operativt til enhver tid. Systemet overvåker DAB kringkastingssystemene i tunnelene døgnet rundt, 365 dager i året.

INTERNASJONALE AMBISJONER

Den økte aktiviteten som følger med kontrakten betyr mye for Paneda , som dobler omsetning for tredje gang på fire år. Den nye storkontrakten gir selskapet en viktig referanse for videre satsing i utlandet. I tillegg til tunneler, satser Paneda på flere egenutviklede DAB systemer med internasjonalt potensiale. Paneda har også utviklet et helt unikt DAB-headend system for kringkastere. Dette systemet ble nylig lansert på markedet med stor interesse fra lokalradioer og større kringkastere i Norge og internasjonalt.

”Vi har siden oppstarten av Paneda i 2001, brukt betydelige ressurser på forskning og utvikling. Det er derfor svært gledelig å se at vi lykkes og disse investeringene betaler seg tilbake” sier teknisk direktør Oddvar Flølo i Paneda-gruppen.
FAKTABOKS:
-FM-nettet slukkes i 2017
-Statens vegvesen skal utbedre 200 tunneler i hele landet mellom 2015 og 2019. Dette er tunneler med lengde over 500 meter på riksvegnettet.
- Utbedringsprogrammet omfatter utskifting av gammelt utstyr, samtidig som ny sikkerhet bygges inn.
-Om lag 500 vegtunneler på riksvegnettet i Norge og omlag 1100 på riks- og fylkesvegnettet totalt.
-50 vegtunneler er under bygging. I tillegg blir det DAB i alle tunneler over 500 meter og med en årsdøgnstrafikk på 5000 biler.
-Det nye systemet vil fungerer omtrent som dagens nødmeldinger på FM-båndet, men der FM- meldingene kun slår inn på NRK P1, vil DAB-meldingene kunne bryte inn på alle radiokanaler.

Paneda-gruppen:
 Paneda DAB as er en del av Paneda-gruppen som utvikler og selger DAB relatert utstyr og tjenester på det norske og internasjonale markedet. I tillegg driver Paneda-gruppen sitt eget digitale TV nettverk med over 200 sendere.
Selskapets teknologi gjør det mulig å sende nødmeldinger via DAB-nettet, enten du er dypt under Oslofjorden eller langt inne i en tunnel i et fjell.
Med den nye kontakten dekker Paneda 100 tunneler i Norge og er den største aktøren på markedet.
For mer informasjon:
Geir Gjørsvik, adm. direktør Paneda-Gruppen
geir@paneda.no
+4745027175

Published: 18.03.2016 - 10:38