Skuggenett

Ein husstand er i satellittskuggen når den ikkje har dekning frå det digitale bakkenettet, ikkje kan ta inn satellittsignal ved hjelp av parabol etter næmare kriteria, og heller ikkje har tilgang til kabel- eller breibands-TV.

This page is only in Norwegian

Vi har i samarbeid med Norkring (Telenor) sørgja for at dei ca. 6000 husstandane i Norge som ligg i satellittskuggen har fått digital-TV. Dette har vi vert med på sidan hausten 2007. Det var det året då utbygginga av det digitale bakkenettet starta på oppdrag frå Norges Televisjon.

Sjølv om bygda di ligg i skugge for satellitt, er der alltid eit høgdedrag i området der vi finn dekning. Der tek vi imot signal frå satellitt og vidaresendar det til dekodaren din. Signala vi sender hentar du ned med ei vanleg UHF-antenne, slik at du slepp å uroe deg for at biletkvaliteten vert påverka av vær og vind.

Ta en titt under dekningsområder og sjå om vi dekkar di bygd!